gambus_analiza-instrumentalna-duza
Cena: 25,00 zł

Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska

Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek


W książce omówiono najczęściej stosowane w laboratoriach chemicznych instrumentalne metody badania próbek rolniczych i środowiskowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metod elektrochemicznych, spektroskopowych, chromatograficznych i innych, zastosowanie tych metod w praktyce oraz zasady działania aparatury.

szewczyk_arborystyka-d

Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

Grzegorz Szewczyk


Podręcznik został napisany jako pomoc naukowa dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie do przedmiotu Chirurgia i pielęgnacja drzew. Książka jest bogato ilustrowana, a materiały w niej zawarte stanowią uzupełnienie wykładów i ćwiczeń tak kameralnych, jak i terenowych oraz dostarczają podstaw metodycznych do oceny stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew, a w ślad za tym do określenia rodzaju i rozmiaru prac pielęgnacyjnych.

f4d32784488060e38329a2b8a9654684

Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Joanna Szymońska, Paweł Szlachcic, Ewa Kulig, Oskar Michalski, Anna Wisła

Skrypt powstał na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, aby ułatwić studentom pracę w laboratorium chemicznym, umożliwić poznanie i doświadczalne sprawdzenie właściwości związków nieorganicznych oraz obserwację ich przemian chemicznych.

szymonska---chemia-i_d
Cena: 12,00 zł

Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej

Paweł Szlachcic, Joanna Szymońska, Bożena Jarosz, Ewa Drozdek, Oskar Michalski, Anna Wisła-Świder

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jego celem jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej oraz ułatwienie im pracy w laboratorium i zaliczenia ćwiczeń.

d13a671db4075393b354e306938b36a6
Cena: 18,90 zł

Chemia organiczna dla niechemików

Piotr Tomasik

Przystępny wykład podstawowych zagadnień chemii organicznej dla studentów kierunków niechemicznych. Część wstępna zawiera zarys nazewnictwa związków organicznych oraz wiadomości ogólne o rodzajach i mechanizmach reakcji, w które te związki wchodzą.

plazek-cwiczenia-z-biochemii_na-strone
Cena: 14,00 zł

Ćwiczenia z biochemii

Agnieszka Płażek, Franciszek Dubert, Marcin Rapacz, Renata Bączek-Kwinta, Ewa Pociecha, Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk, Władysław Filek, Janusz Kościelniak

W skrypcie opisano najczęściej stosowane metody analityczne. Jest on odpowiedzią na potrzebę poznawania i posługiwania się coraz nowszymi technikami analiz, pozwalającymi lepiej prześledzić i zrozumieć procesy metaboliczne zachodzące w roślinach.

c8248884f4a05e5527dcbe93845f2231
Cena: 22,05 zł

Ćwiczenia z biochemii dla studentów Akademii Rolniczej

pod redakcją Henryka Kołoczka

Skrypt zawiera podstawowe ćwiczenia z biochemii ogólnej, umożliwiające poznanie najważniejszych zasad pracy w laboratorium biochemicznym, dokonanie właściwej interpretacji uzyskanych wyników, a także nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentu.

bfb98b48cdc00e3aa7a9117695a2fd10
Cena: 16,50 zł

Ćwiczenia z biochemii dla studentów Uniwersytetu Rolniczego

pod redakcją Henryka Kołoczka

Skrypt obejmuje zagadnienia podstawowych ćwiczeń z biochemii ogólnej przeznaczonych głównie dla studentów kierunku biotechnologii i ogrodnictwa. Drugie wydanie wzbogacono o nowe ćwiczenia z zakresu ilościowego oznaczania związków wtórnych.

5a18beb780e049f4aebcf83486ae0019
Cena: 8,90 zł

Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii

Władysław Filek, Janusz Kościelniak, Franciszek Dubert, Marcin Rapacz, Grzegorz Skrudlik

Nowe wydanie skryptu zawiera materiały do ćwiczeń z poszczególnych działów fizjologii roślin, rozszerzone o podstawowe eksperymenty dotyczące jakościowych i ilościowych oznaczeń głównych grup związków chemicznych

813964c0919e2011ad23e8c8ac469295

Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Janusz Szewczyk, Anna Gazda, Jerzy Szwagrzyk

Publikacja zawiera materiały pomocnicze do ćwiczeń z dendrologii na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jej główną część stanowią klucze do oznaczania oraz opisy gatunków drzew i krzewów. Ponadto zawiera krótkie opisy wyższych jednostek taksonomicznych

Page 1 of 7