Cena: 80,00 zł

Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim

Monografia pod redakcją Stanisława Małka

wyd. 1, 2015, 610 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-15-7


Monografia zawiera wyniki badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dotyczących rozpadu i zamierania drzewostanów świerkowych, a także prób rewitalizacji zdegradowanych siedlisk świerczyn górskich Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Obejmuje też zalecenia i wytyczne dla praktyki leśnej pomocne w opóźnianiu tego zjawiska. Ich wdrożenie pozwoli zyskać czas na przebudowę drzewostanów, znaleźć sposoby sanacji tych siedlisk i osiągnąć w przyszłości równowagę w ekosystemach leśnych. Publikacja składa się z sześciu części, w których omówiono: historię lasów, warunki środowiskowe, zagrożenie i zamieranie świerczyn, rewitalizację środowiska, uwarunkowania hodowlane i przebudowę świerczyn oraz praktyczne aspekty gospodarowania lasami Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego.