uwarunkowania-przyrodnicze_chechlo_na-strone
Price
Variant price modifier:
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 51,50 zł
Discount
Tax amount
Price / kg:

Uwarunkowania przyrodnicze i hydrochemiczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia

Andrzej Bogdał, Jan Zarzycki, Andrzej Wałęga, Paweł Mundała, Tomasz Kowalik, Artur Szwalec, Renata Kędzior, Agnieszka Cupak, Michał Ciach, Anna Cudak, Anna Cieplok

wyd. 1, 2014, 204 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-04-1


Niniejsza monografia – będąca swoistą kontynuacją prezentowanej obok monografii Uwarunkowania techniczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia – przedstawia przyrodniczą i hydrochemiczną analizę wspomnianego zbiornika i jego otoczenia. Czynnikiem podstawowym dla użytkowej funkcji zbiornika, ale także dla właściwego funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wody zależnych jest odpowiednia jakość wody, którą oceniono na podstawie parametrów fizykochemicznych i biologicznych. Przedstawiono także poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb i roślin w otoczeniu zbiornika. Scharakteryzowano roślinność w zbiorniku i jego otoczeniu oraz oceniono znaczenie zbiornika jako miejsca bytowania ptaków. Obie monografie mają być swoistym przedstawieniem state of the art na temat zbiornika Chechło oraz stanowić podstawę dla opracowania koncepcji jego rewitalizacji i starań o uzyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.