Cena: 71,40 zł

Instrumenty i aparaty. Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

wyd. 1, 2016, 90 s.
format 205 x 270, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-35-5


Katalog ten stanowi pierwsze opracowanie dokumentujące stan posiadania Muzeum w grupie eksponatów obejmujących aparaturę naukowo-badawczą przekazaną z różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego. Inicjatywa ta umożliwia inwentaryzację tych zbiorów oraz przybliża je szerszej publiczności, w tym studentom i pracownikom tworzącym społeczność akademicką. Ponadto przyczynia się do upowszechnienia wśród pracowników Uczelni i miłośników historii materialnej idei przekazywania do Muzeum urządzeń, które wyszły już z codziennego obiegu, a które są materialnym świadectwem rozwoju myśli naukowej i technicznej. 40 lat od powołania w strukturze Biblioteki Głównej Muzeum Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego, jest okazją do przypomnienia historii Muzeum, jego działalności oraz prezentacji zbiorów gromadzonych w nim przez wiele lat.