Acta Scientiarum Polonorum (Acta Sci. Pol.)

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest wydawcą jednej z kilkunastu serii − Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska). Artykuły ukazują się w językach polskim i angielskim. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.Strona internetowa czasopisma: www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/