Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)

 

Czasopismo naukowe  założone w 2012 roku na mocy decyzji władz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ma na celu prezentację i wymianę myśli naukowej w zakresie szeroko pojętego planowania, kształtowania i ochrony środowiska i krajobrazów, nowoczesnych technik geoinformatycznych, geodezji oraz urządzania obszarów wiejskich i zarządzania nieruchomościami. Zeszyty zawierają wyłącznie anglojęzyczne recenzowane oryginalne artykuły naukowe. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.Strona internetowa czasopisma: http://gll.ur.krakow.pl/