Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings (PDGR – PSAH)


Czasopismo naukowe założone w 2012 roku przez Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych działające na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Poświęcone jest problematyce drobnych gospodarstw – ich roli i funkcjonowaniu w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-społecznych i ekonomicznych oraz perspektywom rozwoju. Zeszyty zawierają recenzowane oryginalne artykuły naukowe w języku polskim i angielskim autorstwa zaproszonych do współpracy specjalistów z tej dziedziny. Czasopismo ukazuje się także w wersji elektronicznej.


Strona internetowa czasopisma: http://ecbdgr.ur.krakow.pl/wydawnictwo.html