gambus_analiza-instrumentalna-duza
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 25,00 zł

Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska

Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek


W książce omówiono najczęściej stosowane w laboratoriach chemicznych instrumentalne metody badania próbek rolniczych i środowiskowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metod elektrochemicznych, spektroskopowych, chromatograficznych i innych, zastosowanie tych metod w praktyce oraz zasady działania aparatury.

szewczyk_arborystyka-d

Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

Grzegorz Szewczyk


Podręcznik został napisany jako pomoc naukowa dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie do przedmiotu Chirurgia i pielęgnacja drzew. Książka jest bogato ilustrowana, a materiały w niej zawarte stanowią uzupełnienie wykładów i ćwiczeń tak kameralnych, jak i terenowych oraz dostarczają podstaw metodycznych do oceny stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew, a w ślad za tym do określenia rodzaju i rozmiaru prac pielęgnacyjnych.

biochemia-zwierzat_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 26,00 zł

Biochemia zwierząt

Maria Mika, Agnieszka Grzegorzewska

Skrypt do ćwiczeń dla studentów specjalności przyrodniczych

f4d32784488060e38329a2b8a9654684

Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Joanna Szymońska, Paweł Szlachcic, Ewa Kulig, Oskar Michalski, Anna Wisła

Skrypt powstał na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, aby ułatwić studentom pracę w laboratorium chemicznym, umożliwić poznanie i doświadczalne sprawdzenie właściwości związków nieorganicznych oraz obserwację ich przemian chemicznych.

szymonska---chemia-i_d
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 12,00 zł

Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej

Paweł Szlachcic, Joanna Szymońska, Bożena Jarosz, Ewa Drozdek, Oskar Michalski, Anna Wisła-Świder

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jego celem jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej oraz ułatwienie im pracy w laboratorium i zaliczenia ćwiczeń.

d13a671db4075393b354e306938b36a6
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 18,90 zł

Chemia organiczna dla niechemików

Piotr Tomasik

Przystępny wykład podstawowych zagadnień chemii organicznej dla studentów kierunków niechemicznych. Część wstępna zawiera zarys nazewnictwa związków organicznych oraz wiadomości ogólne o rodzajach i mechanizmach reakcji, w które te związki wchodzą.

plazek-cwiczenia-z-biochemii_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 14,00 zł

Ćwiczenia z biochemii

Agnieszka Płażek, Franciszek Dubert, Marcin Rapacz, Renata Bączek-Kwinta, Ewa Pociecha, Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk, Władysław Filek, Janusz Kościelniak

W skrypcie opisano najczęściej stosowane metody analityczne. Jest on odpowiedzią na potrzebę poznawania i posługiwania się coraz nowszymi technikami analiz, pozwalającymi lepiej prześledzić i zrozumieć procesy metaboliczne zachodzące w roślinach.

c8248884f4a05e5527dcbe93845f2231
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 22,05 zł

Ćwiczenia z biochemii dla studentów Akademii Rolniczej

pod redakcją Henryka Kołoczka

Skrypt zawiera podstawowe ćwiczenia z biochemii ogólnej, umożliwiające poznanie najważniejszych zasad pracy w laboratorium biochemicznym, dokonanie właściwej interpretacji uzyskanych wyników, a także nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentu.

bfb98b48cdc00e3aa7a9117695a2fd10

Ćwiczenia z biochemii dla studentów Uniwersytetu Rolniczego

pod redakcją Henryka Kołoczka

Skrypt obejmuje zagadnienia podstawowych ćwiczeń z biochemii ogólnej przeznaczonych głównie dla studentów kierunku biotechnologii i ogrodnictwa. Drugie wydanie wzbogacono o nowe ćwiczenia z zakresu ilościowego oznaczania związków wtórnych.

5a18beb780e049f4aebcf83486ae0019
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 8,90 zł

Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii

Władysław Filek, Janusz Kościelniak, Franciszek Dubert, Marcin Rapacz, Grzegorz Skrudlik

Nowe wydanie skryptu zawiera materiały do ćwiczeń z poszczególnych działów fizjologii roślin, rozszerzone o podstawowe eksperymenty dotyczące jakościowych i ilościowych oznaczeń głównych grup związków chemicznych

Strona 1 z 8