813964c0919e2011ad23e8c8ac469295

Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Janusz Szewczyk, Anna Gazda, Jerzy Szwagrzyk

Publikacja zawiera materiały pomocnicze do ćwiczeń z dendrologii na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jej główną część stanowią klucze do oznaczania oraz opisy gatunków drzew i krzewów. Ponadto zawiera krótkie opisy wyższych jednostek taksonomicznych

5618610a553c21f1314ae51e6591ad35
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,00 zł

Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Teresa Dąbkowska

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska. Zawiera najważniejsze informacje z dziedziny ekologii ogólnej (autekologii i synekologii), a większość przykładów w nim zamieszczonych nawiązuje do ekosystemów rolniczych.

endokrynologia-na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 38,30 zł

Endokrynologia komórkowa w zarysie

Bogdan F. Kania

Podręcznik „Endokrynologia komórkowa w zarysie” jest przeznaczony dla studentów weterynarii, biotechnologii, biologii oraz nauki o zwierzętach. Omówiono w nim problematykę wydzielania, działania i stosowania hormonów u zwierząt, ujmując te kwestie w aspekcie fizjologicznym, endokrynologicznym, farmakologicznym i terapeutycznym.

7def1340f8daecdf7b79e3fff36118a8

English for Students of Horticulture

Elżbieta Kloc

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Ogrodniczego, którzy uczą się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym (B1–B2) na uczelniach rolniczych.

kloc_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 19,00 zł

English for Students of Horticulture

Elżbieta Kloc

Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Ogrodniczego, którzy uczą się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym (B1–B2) na uczelniach rolniczych. Dobór tekstów, zadań i materiałów dodatkowych ma na celu zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem używanym w ogrodnictwie.

d35b46a797d322b939b59220f2864681
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 11,75 zł

Genetyka populacyjna drzew leśnych. Przewodnik do ćwiczeń

Magdalena Polak-Berecka

Pierwsza próba przybliżenia zagadnień genetyki biochemicznej i molekularnej studentom leśnictwa w Polsce. Podręcznik, pomyślany jako przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, w przystępnej formie prezentuje metody badawcze stosowane do analizy zmienności genetycznej populacji drzew leśnych

38a7b006ca36236c88b0d216a23d4faf
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 25,95 zł

Geografia lasów Polski

Ewa Sikorska

Wartościowa publikacja adresowana do szerokiego kręgu czytelników, przede wszystkim studentów leśnictwa, odwołująca się do obszernej literatury przedmiotu. Prezentuje cechy i walory ośmiu krain przyrodniczo-leśnych wyróżnianych na terenie Polski oraz omawia czynniki klimatyczne, topograficzne, wodne i glebowe

okladka_-gleboznawstwo-na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 37,00 zł

Gleboznawstwo leśne. Synteza wiedzy o glebach zbliżonych do naturalnych i o ich relacjach z roślinnością w lasach Polski

Stanisław Brożek

Prezentowany podręcznik stanowi rodzaj podsumowania pracy badawczej i dydaktycznej autora, który wniósł istotny wkład w powstanie
Klasyfikacji gleb leśnych Polski. Podręcznik eksponuje specyfikę gleb leśnych, szczególnie w zakresie obiegu materii organicznej i składników pokarmowych,

gleby
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 120,00 zł

Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy

Monografia pod redakcją naukową Stanisława Brożka


Książka stanowi podręcznik akademicki i przewodnik po utworzonym w 2012 roku na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pierwszym w Polsce Muzeum Gleb – Centrum Edukacji Gleboznawczej (www.muzeumgleb.pl).

e2bf2b58b61c31985adc1e758fbb681e

Hodowla bydła

Andrzej Węglarz, Marian Ormian

Wszechstronny podręcznik dla studentów akademii rolniczych, obejmujący całość zagadnień związanych z hodowlą i użytkowaniem bydła, uwzględniający aktualne zasady oceniania wartości użytkowej zwierząt hodowlanych. Zdefiniowano w nim podstawowe pojęcia