41271a53236df8ae8c33f75bf1a806b2
Cena: 11,50 zł

Nawozowe zagospodarowanie odpadów

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek

Publikacja jest poświęcona zagospodarowaniu odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów komunalnych. W kolejnych rozdziałach omówiono: uwarunkowania odzysku odpadów poprzez rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wykorzystanie odpadów w kompostowaniu i fermentacji metanowej, środki poprawiające właściwości gleby

63a385019756ef24b8a31cbd1e30be77
Cena: 31,50 zł

Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu

Ryszard Poznański

W książce omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnej regulacji w urządzaniu lasu: problematykę utrzymania trwałości lasu, sposoby zagospodarowania lasu, modele stanu i rozwoju gospodarstw leśnych, procesy rozwoju lasu, prognozowanie i programowanie zasobów drzewnych

lukasiewicz_obliczenia-chemiczne_na-stone
Cena: 17,80 zł

Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii

Marcin Łukasiewicz, Oskar Michalski, Joanna Szymońska

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie głównych tematów, których znajomość jest konieczna do poprawnego pisania równań reakcji chemicznych

df899f82fbe491957f96af1d9a5f55d5
Cena: 40,40 zł

Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego

Stanisław Harasimowicz

Organizacja terytorium gospodarstwa obejmuje następujące zagadnienia: wielkość gospodarstwa, kształt rozłogu, liczba i kształt działek, podział na użytki rolne, ukształtowanie pionowe rozłogu, kompleksy glebowo-uprawowe i klasyfikacja bonitacyjna gleb, sieć dróg wewnętrznych

4bc84ef5d221b81e2c3d179bd84468aa
Cena: 9,45 zł

Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami. Zeszyt do ćwiczeń

Magdalena Jaworska

Zeszyt ćwiczeń stanowi cenną pomoc w opanowaniu szczegółowej wiedzy dotyczącej systematyki, budowy, rozwoju i stopnia szkodliwości ważniejszych gatunków agrofagów. Prawidłowe rozpoznanie szkodników jest podstawą ich monitoringu

jaworska_ochrona_srodowiska-d
Cena: 32,55 zł

Ochrona środowiska i ochrona roślin

Magdalena Jaworska


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Rolniczego oraz tych wszystkich, którym bliska jest edukacja ekologiczna. Celem pracy jest ukazanie powiązań ochrony środowiska z ochroną roślin oraz ich oddziaływanie na rośliny i zdrowie ich konsumentów: zwierząt i ludzi.

af4ca618b65ad715d9cabf081225686f
Cena: 24,15 zł

Ochrona środowiska przed erozją wodną

Piotr Prochal, Krzysztof Maślanka, Krzysztof Koreleski

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów wielu kierunków studiów z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska. Porusza problematykę erozji gleb i gruntów pod wpływem wód powierzchniowych oraz omawia sposoby rozpoznawania i kwantyfikacji zjawisk erozyjnych.

577e7df1b38d2ebf3b19b42edbe6a707
Cena: 14,50 zł

Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń

Czesława Jasiewicz, Marcin Niemiec, Agnieszka Baran

Książka jest adresowana do studentów kierunków przyrodniczych jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z przedmiotu ochrona środowiska. Może być też przydatna dla studentów innych kierunków (w tym ekonomicznych) związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Zawiera podstawowe wiadomości o substancjach zanieczyszczających główne elementy biosfery: powietrze, wodę, glebę i rośliny.

odmianoznawstwo
Cena: 17,00 zł

Odmianoznawstwo roślin warzywnych

Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Agnieszka Sękara


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ogrodnictwa oraz innych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na których prowadzi się zajęcia z przedmiotu „warzywnictwo”. Zawiera wiadomości na temat odmian roślin warzywnych uprawianych w Polsce, przydatne przy ich rozpoznawaniu i ocenianiu.

80a260df805dfcc7dd06e7998bffc434
Cena: 23,50 zł

Odnawialne źródła energii

Jacek Kieć

Na tle ogólnej charakterystyki obecnej sytuacji środowiskowej (w szczególności klimatycznej) i energetycznej naszego globu autor przedstawia możliwości wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł: wody, wiatru, Słońca i Ziemi, oraz różnego typu biopaliw.