6a9d5a06eb4a6c387803385fa4566f0c
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 12,90 zł

Nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych. Cz. III. Podstawy selekcji drzew

Janusz Sabor

Podręcznik omawia zagadnienia ogólne dotyczące dziedziczenia cech, mechanizmy rządzące zmianami genetycznej struktury populacji, problematykę wewnątrzgatunkowej zmienności drzew leśnych, rolę doświadczeń proweniencyjnych i ich metodykę oraz teoretyczne podstawy selekcji drzew

naturalne-sposoby_walega_radecki_kaczor

Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych

Andrzej Wałęga, Artur Radecki-Pawlik, Grzegorz Kaczor


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów inżynierii środowiska i geodezji uczelni rolniczych. Zawiera omówienie aktów prawnych dotyczących zagospodarowania wód opadowych spływających z terenów zurbanizowanych, przypomnienie podstawowych wiadomości z meteorologii i hydrologii, analizę wpływu uszczelnienia zlewni na jakość środowiska wodnego

41271a53236df8ae8c33f75bf1a806b2
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 11,50 zł

Nawozowe zagospodarowanie odpadów

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek

Publikacja jest poświęcona zagospodarowaniu odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów komunalnych. W kolejnych rozdziałach omówiono: uwarunkowania odzysku odpadów poprzez rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wykorzystanie odpadów w kompostowaniu i fermentacji metanowej, środki poprawiające właściwości gleby

63a385019756ef24b8a31cbd1e30be77
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 31,50 zł

Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu

Ryszard Poznański

W książce omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnej regulacji w urządzaniu lasu: problematykę utrzymania trwałości lasu, sposoby zagospodarowania lasu, modele stanu i rozwoju gospodarstw leśnych, procesy rozwoju lasu, prognozowanie i programowanie zasobów drzewnych

lukasiewicz_obliczenia-chemiczne_na-stone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,80 zł

Obliczenia chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii

Marcin Łukasiewicz, Oskar Michalski, Joanna Szymońska

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie głównych tematów, których znajomość jest konieczna do poprawnego pisania równań reakcji chemicznych

df899f82fbe491957f96af1d9a5f55d5
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 40,40 zł

Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego

Stanisław Harasimowicz

Organizacja terytorium gospodarstwa obejmuje następujące zagadnienia: wielkość gospodarstwa, kształt rozłogu, liczba i kształt działek, podział na użytki rolne, ukształtowanie pionowe rozłogu, kompleksy glebowo-uprawowe i klasyfikacja bonitacyjna gleb, sieć dróg wewnętrznych

4bc84ef5d221b81e2c3d179bd84468aa
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 9,45 zł

Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami. Zeszyt do ćwiczeń

Magdalena Jaworska

Zeszyt ćwiczeń stanowi cenną pomoc w opanowaniu szczegółowej wiedzy dotyczącej systematyki, budowy, rozwoju i stopnia szkodliwości ważniejszych gatunków agrofagów. Prawidłowe rozpoznanie szkodników jest podstawą ich monitoringu

jaworska_ochrona_srodowiska-d
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 32,55 zł

Ochrona środowiska i ochrona roślin

Magdalena Jaworska


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Rolniczego oraz tych wszystkich, którym bliska jest edukacja ekologiczna. Celem pracy jest ukazanie powiązań ochrony środowiska z ochroną roślin oraz ich oddziaływanie na rośliny i zdrowie ich konsumentów: zwierząt i ludzi.

af4ca618b65ad715d9cabf081225686f
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 24,15 zł

Ochrona środowiska przed erozją wodną

Piotr Prochal, Krzysztof Maślanka, Krzysztof Koreleski

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów wielu kierunków studiów z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska. Porusza problematykę erozji gleb i gruntów pod wpływem wód powierzchniowych oraz omawia sposoby rozpoznawania i kwantyfikacji zjawisk erozyjnych.

577e7df1b38d2ebf3b19b42edbe6a707
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 14,50 zł

Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń

Czesława Jasiewicz, Marcin Niemiec, Agnieszka Baran

Książka jest adresowana do studentów kierunków przyrodniczych jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z przedmiotu ochrona środowiska. Może być też przydatna dla studentów innych kierunków (w tym ekonomicznych) związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Zawiera podstawowe wiadomości o substancjach zanieczyszczających główne elementy biosfery: powietrze, wodę, glebę i rośliny.