eb3ee1bfb13a2b55170547df5a65a7fe
Cena: 26,25 zł

Problemy regulacji w urządzaniu lasu. Przewodnik do ćwiczeń

Ryszard Poznański

Książka przeznaczona dla studentów różnych specjalności na wydziałach leśnych akademii rolniczych, a także dla terenowych pracowników leśnictwa, w tym biur urządzania lasu i geodezji leśnej.

f85405aadbff6de2f17db25452ed8223

Procesy fermentacyjne. Przewodnik do ćwiczeń

pod redakcją Tadeusza Tuszyńskiego i Tomasza Tarko

Kompleksowy opis podstawowych metod oceny jakościowej drożdży piekarskich, napojów alkoholowych oraz wybranych kwasów organicznych. Każdy rozdział poprzedzony jest wprowadzeniem teoretycznym zawierającym krótki opis i schemat technologiczny oraz wymagania jakościowe dla poszczególnych produktów.

822bb89ca36da586753ca1fda968930f
Cena: 8,50 zł

Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro

pod red. Barbary Skucińskiej

Książka przeznaczona głównie dla studentów agrobiologii, stanowi pomoc do ćwiczeń kształtujących umiejętności potrzebne w prowadzeniu kultury roślinnej do różnych zastosowań. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyposażenie laboratorium, pożywki i regulatory wzrostu i rozwoju roślin używane w kulturach in vitro

fff3394d7ae286eae90b1e4577547b4f
Cena: 17,50 zł

Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z toksykologii

Czesława Jasiewicz, Agnieszka Baran

Publikacja zawiera podstawowe wiadomości z toksykometrii, toksykologii środowiska, toksykologii żywieniowej i żywności, toksykologii użytkowej, toksykologii środków ochrony roślin, biologicznych metod stosowanych w badaniach środowiska, a także z analizy toksykologicznej

b74ebc3ffdb4346cab15ce1e52a25b1e

Rachunkowość od podstaw

Zofia Kmiecik-Kiszka, Ludwik Szaro

Poprawione i uaktualnione wydanie skryptu tych samych autorów (Kraków 2007) może służyć studentom jako pomoc w opanowaniu podstaw różnych typów rachunkowości pod kątem ich wykorzystania w praktyce. Na podstawie przykładów omówiono w podręczniku podstawowe zagadnienia rachunkowości.

siedliskoznawstwo
Cena: 29,40 zł

Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski

Jarosław Lasota, Ewa Błońska

Monografia w syntetyczny sposób ujmuje wiedzę o siedliskotwórczej zdolności gleb leśnych wyrażonej m.in. siedliskowym indeksem glebowym (SIG) – liczbowym wskaźnikiem opartym na mierzalnych cechach utworu glebowego, opracowanym w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

c5a0bc65c3231372159b6cd7179932d3
Cena: 12,10 zł

Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej

Bogusława Kwoczyńska

Skrypt stanowi zbiór zagadnień dotyczących opracowań z zakresu fotogrametrii cyfrowej wykonywanych na stacji cyfrowej Delta firmy Geosystem. Został przygotowany w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji jako pomoc dla studentów geodezji i kartografii

93ee12c3651d5aa893a73464f8f9cafc
Cena: 13,80 zł

Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego dla studentów Akademii Rolniczej

Edward Kunicki, Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz

W skrypcie omówiono systematykę roślin warzywnych i ich materiał siewny, nowoczesne technologie stosowane w produkcji rozsady oraz problematykę zachwaszczenia, nawadniania upraw polowych oraz przechowywania warzyw.

6e53f304def7bb5fa7182f136e69811b
Cena: 15,50 zł

Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie

pod redakcją Barbary Filipek-Mazur

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona Środowiska studiów I i II stopnia na uczelniach rolniczych. Kompleksowo prezentuje zagadnienia dotyczące charakterystyki stosowanych w polskim rolnictwie nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych, a także środków ochrony roślin

ca5aee5d50040e390a8aec1a018e5805
Cena: 11,90 zł

Technika multispektralna w teledetekcji

Bogdan Jankowicz

Teledetekcja, czyli zdalne obserwacje Ziemi, jest dziedziną zajmującą się gromadzeniem informacji o obiektach i środowisku naturalnym bez fizycznego kontaktu z badanymi obiektami. Pomiarowe metody teledetekcyjne polegają na zdalnej detekcji promieniowania elektromagnetycznego lub akustycznego odbitego bądź wyemitowanego z badanego obiektu, a następnie na jego analizie i interpretacji. Od wielu lat metody teledetekcyjne znajdują zastosowanie w meteorologii, oceanografii, geologii, glacjologii, topografii i geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska.