szafranska-podstawy-rynkow_si
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,00 zł

Podstawy rynków finansowych i bankowości

Monika Szafrańska, Janusz Żmija

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu rynków finansowych i bankowości. Publikacja składa się z dwóch części, omawiających podstawy rynków finansowych i podstawy bankowości. W części I szczegółowo opisano m.in. główne funkcje finansów, wybrane kryteria klasyfikacji zjawisk finansowych, istotę, funkcje oraz rodzaje rynków finansowych, najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku instrumentów pochodnych, a także zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza.

4e67d251b7ff83f0df18b50cb8316218
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 13,15 zł

Podstawy socjologii wsi i rolnictwa

Stanisław Moskal, Marta Moskal

W pierwszej części podręcznika, poświęconej podstawom socjologii, autorzy omawiają przedmiot i specyfikę tej dyscypliny naukowej, jej genezę, metody i techniki badawcze, a także zagadnienie kultury jako wytworu i środowiska człowieka oraz strukturalne i funkcjonalne aspekty życia społecznego.

b19bec2f3abae9faf2e5d1e8dd52a608
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 15,45 zł

Pozaprodukcyjne funkcje terenów leśnych i ich szacowanie

Krzysztof Koreleski

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, a także dla studentów kierunków: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska i leśnictwo.

eb3ee1bfb13a2b55170547df5a65a7fe
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 26,25 zł

Problemy regulacji w urządzaniu lasu. Przewodnik do ćwiczeń

Ryszard Poznański

Książka przeznaczona dla studentów różnych specjalności na wydziałach leśnych akademii rolniczych, a także dla terenowych pracowników leśnictwa, w tym biur urządzania lasu i geodezji leśnej.

f85405aadbff6de2f17db25452ed8223

Procesy fermentacyjne. Przewodnik do ćwiczeń

pod redakcją Tadeusza Tuszyńskiego i Tomasza Tarko

Kompleksowy opis podstawowych metod oceny jakościowej drożdży piekarskich, napojów alkoholowych oraz wybranych kwasów organicznych. Każdy rozdział poprzedzony jest wprowadzeniem teoretycznym zawierającym krótki opis i schemat technologiczny oraz wymagania jakościowe dla poszczególnych produktów.

822bb89ca36da586753ca1fda968930f
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 8,50 zł

Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro

pod red. Barbary Skucińskiej

Książka przeznaczona głównie dla studentów agrobiologii, stanowi pomoc do ćwiczeń kształtujących umiejętności potrzebne w prowadzeniu kultury roślinnej do różnych zastosowań. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyposażenie laboratorium, pożywki i regulatory wzrostu i rozwoju roślin używane w kulturach in vitro

fff3394d7ae286eae90b1e4577547b4f
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,50 zł

Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z toksykologii

Czesława Jasiewicz, Agnieszka Baran

Publikacja zawiera podstawowe wiadomości z toksykometrii, toksykologii środowiska, toksykologii żywieniowej i żywności, toksykologii użytkowej, toksykologii środków ochrony roślin, biologicznych metod stosowanych w badaniach środowiska, a także z analizy toksykologicznej

b74ebc3ffdb4346cab15ce1e52a25b1e

Rachunkowość od podstaw

Zofia Kmiecik-Kiszka, Ludwik Szaro

Poprawione i uaktualnione wydanie skryptu tych samych autorów (Kraków 2007) może służyć studentom jako pomoc w opanowaniu podstaw różnych typów rachunkowości pod kątem ich wykorzystania w praktyce. Na podstawie przykładów omówiono w podręczniku podstawowe zagadnienia rachunkowości.

siedliskoznawstwo
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 29,40 zł

Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski

Jarosław Lasota, Ewa Błońska

Monografia w syntetyczny sposób ujmuje wiedzę o siedliskotwórczej zdolności gleb leśnych wyrażonej m.in. siedliskowym indeksem glebowym (SIG) – liczbowym wskaźnikiem opartym na mierzalnych cechach utworu glebowego, opracowanym w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

c5a0bc65c3231372159b6cd7179932d3
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 12,10 zł

Skrypt do ćwiczeń z fotogrametrii cyfrowej

Bogusława Kwoczyńska

Skrypt stanowi zbiór zagadnień dotyczących opracowań z zakresu fotogrametrii cyfrowej wykonywanych na stacji cyfrowej Delta firmy Geosystem. Został przygotowany w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji jako pomoc dla studentów geodezji i kartografii