ca5aee5d50040e390a8aec1a018e5805
Cena: 11,90 zł

Technika multispektralna w teledetekcji

Bogdan Jankowicz

Teledetekcja, czyli zdalne obserwacje Ziemi, jest dziedziną zajmującą się gromadzeniem informacji o obiektach i środowisku naturalnym bez fizycznego kontaktu z badanymi obiektami. Pomiarowe metody teledetekcyjne polegają na zdalnej detekcji promieniowania elektromagnetycznego lub akustycznego odbitego bądź wyemitowanego z badanego obiektu, a następnie na jego analizie i interpretacji. Od wielu lat metody teledetekcyjne znajdują zastosowanie w meteorologii, oceanografii, geologii, glacjologii, topografii i geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska.

wdowiak---wybrane-metody
Cena: 34,40 zł

Wybrane metody rachunku kosztów w zarządzaniu produkcją i przetwórstwem płodów rolniczych

Wojciech Wdowiak

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat zastosowania wybranych metod rachunku kosztów w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji i przetwórstwa płodów rolniczych. Zwrócono w nim uwagę na związki teorii oraz szkół zarządzania z etapami rozwoju rachunkowości zarządczej i metodami rachunku kosztów. Następnie przedstawiono uproszczone formy rachunku kosztów w produkcji rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

badach_bogocz_krawontka_kukula-wybrane-zagadnienia-matematyki
Cena: 15,00 zł

Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach

Elżbieta Badach, Danuta Bogocz, Jan Krawontka, Karol Kukuła

Pierwsze wydanie podręcznika ukazało się w 1995 roku. Obecne opiera się w dużej mierze na pierwszej edycji, jednak wzbogacono ją o dodatkowe zadania, które wprowadzono do każdego z rozdziałów. Podręcznik przeznaczony jest dla osób studiujących ekonomię, zarządzanie, ochronę środowiska i rolnictwo, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

wybrane-zagadnienia-nauki_na-strone

Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością

pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego i Lesława Juszczaka

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym”, prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

palasinski-juszczak-d

Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością

pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego i Lesława Juszczaka


Opracowanie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”, prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praca zawiera obszerne streszczenia wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie oraz zaproszonych specjalistów z innych instytucji

fortuna_roznowski_wybrane-zagad_d
Cena: 10,00 zł

Wybrane zagadnienia z chemii żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny i Jacka Rożnowskiego


Książka jest zbiorem prac omawiających wyniki badań przeprowadzonych przez autora w latach 2002–2008. Badania były poświęcone zagadnieniom rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich.

ce78501d5d0425229890c82f24ae6281

Wybrane zagadnienia z chemii żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny i Jacka Rożnowskiego

Przystępne opracowanie przeznaczone dla studentów Wydziału Technologii Żywności. Każdy rozdział zawiera wstęp teoretyczny dotyczący prezentowanego działu chemii żywności, metodykę wykonania ćwiczeń, a także sposób omówienia obserwacji i przedstawienia wniosków.

d7a9f5944344bb5fbe1fc08b72b3aaf6
Cena: 38,55 zł

Wykłady z fizyki dla studentów Wydziału Technologii Żywności

Barbara Maria Wanik

Skrypt powstał jako efekt wieloletniej pracy dydaktycznej autorki ze studentami I roku Wydziału Technologii Żywności. W przekonaniu autorki fizyka to nie wzory i reguły, ale logiczne myślenie, umiejętność operowania pojęciami, poprawne kojarzenie treści i wyciąganie wniosków.

2c638ff64ef73aca4b13e4b6f97fae61

Żywienie człowieka

pod red. Pawła M. Pisulewskiego, Mirosława Pysza

W skrypcie przedstawiono najważniejsze problemy z dziedziny żywienia człowieka, czyli dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem relacji między żywnością a reakcjami organizmu ludzkiego na różnych poziomach organizacji biologicznej. Omówiono w nim m.in. rolę energii i podstawowych składników odżywczych

Strona 7 z 7