93ee12c3651d5aa893a73464f8f9cafc
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 13,80 zł

Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego dla studentów Akademii Rolniczej

Edward Kunicki, Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz

W skrypcie omówiono systematykę roślin warzywnych i ich materiał siewny, nowoczesne technologie stosowane w produkcji rozsady oraz problematykę zachwaszczenia, nawadniania upraw polowych oraz przechowywania warzyw.

6e53f304def7bb5fa7182f136e69811b
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 15,50 zł

Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie

pod redakcją Barbary Filipek-Mazur

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona Środowiska studiów I i II stopnia na uczelniach rolniczych. Kompleksowo prezentuje zagadnienia dotyczące charakterystyki stosowanych w polskim rolnictwie nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych, a także środków ochrony roślin

Systematyka i waloryzacja
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 28,00 zł

Systematyka i waloryzacja rolnicza gleb. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa

Anna Miechówka, Tomasz Zaleski, Ryszard Mazurek, Krystyna Ciarkowska, Michał Gąsiorek, Paweł Zadrożny

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych), wyższych uczelni zawodowych oraz osób przygotowujących się do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

ca5aee5d50040e390a8aec1a018e5805
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 11,90 zł

Technika multispektralna w teledetekcji

Bogdan Jankowicz

Teledetekcja, czyli zdalne obserwacje Ziemi, jest dziedziną zajmującą się gromadzeniem informacji o obiektach i środowisku naturalnym bez fizycznego kontaktu z badanymi obiektami. Pomiarowe metody teledetekcyjne polegają na zdalnej detekcji promieniowania elektromagnetycznego lub akustycznego odbitego bądź wyemitowanego z badanego obiektu, a następnie na jego analizie i interpretacji. Od wielu lat metody teledetekcyjne znajdują zastosowanie w meteorologii, oceanografii, geologii, glacjologii, topografii i geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska.

wdowiak---wybrane-metody
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 34,40 zł

Wybrane metody rachunku kosztów w zarządzaniu produkcją i przetwórstwem płodów rolniczych

Wojciech Wdowiak

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat zastosowania wybranych metod rachunku kosztów w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji i przetwórstwa płodów rolniczych. Zwrócono w nim uwagę na związki teorii oraz szkół zarządzania z etapami rozwoju rachunkowości zarządczej i metodami rachunku kosztów. Następnie przedstawiono uproszczone formy rachunku kosztów w produkcji rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

badach_bogocz_krawontka_kukula-wybrane-zagadnienia-matematyki
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 15,00 zł

Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach

Elżbieta Badach, Danuta Bogocz, Jan Krawontka, Karol Kukuła

Pierwsze wydanie podręcznika ukazało się w 1995 roku. Obecne opiera się w dużej mierze na pierwszej edycji, jednak wzbogacono ją o dodatkowe zadania, które wprowadzono do każdego z rozdziałów. Podręcznik przeznaczony jest dla osób studiujących ekonomię, zarządzanie, ochronę środowiska i rolnictwo, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

palasinski-juszczak-d

Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością

pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego i Lesława Juszczaka


Opracowanie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności”, prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praca zawiera obszerne streszczenia wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie oraz zaproszonych specjalistów z innych instytucji

wybrane-zagadnienia-nauki_na-strone

Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością

pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego i Lesława Juszczaka

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym”, prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

ce78501d5d0425229890c82f24ae6281

Wybrane zagadnienia z chemii żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny i Jacka Rożnowskiego

Przystępne opracowanie przeznaczone dla studentów Wydziału Technologii Żywności. Każdy rozdział zawiera wstęp teoretyczny dotyczący prezentowanego działu chemii żywności, metodykę wykonania ćwiczeń, a także sposób omówienia obserwacji i przedstawienia wniosków.

fortuna_roznowski_wybrane-zagad_d
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 10,00 zł

Wybrane zagadnienia z chemii żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny i Jacka Rożnowskiego


Książka jest zbiorem prac omawiających wyniki badań przeprowadzonych przez autora w latach 2002–2008. Badania były poświęcone zagadnieniom rozwoju polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich.