d7a9f5944344bb5fbe1fc08b72b3aaf6
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 38,55 zł

Wykłady z fizyki dla studentów Wydziału Technologii Żywności

Barbara Maria Wanik

Skrypt powstał jako efekt wieloletniej pracy dydaktycznej autorki ze studentami I roku Wydziału Technologii Żywności. W przekonaniu autorki fizyka to nie wzory i reguły, ale logiczne myślenie, umiejętność operowania pojęciami, poprawne kojarzenie treści i wyciąganie wniosków.

czekaj_zmija_zarzadzanie_okl-na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 24,50 zł

Zarządzanie i ekonomika w usługach weterynaryjnych

Marta Czekaj, Janusz Żmija

Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla słuchaczy studiów weterynaryjnych na poziomie uniwersyteckim oraz osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

2c638ff64ef73aca4b13e4b6f97fae61

Żywienie człowieka

pod red. Pawła M. Pisulewskiego, Mirosława Pysza

W skrypcie przedstawiono najważniejsze problemy z dziedziny żywienia człowieka, czyli dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem relacji między żywnością a reakcjami organizmu ludzkiego na różnych poziomach organizacji biologicznej. Omówiono w nim m.in. rolę energii i podstawowych składników odżywczych

Strona 8 z 8