e8b64a8b4c65bcc540df3f0dd001bc1d
Cena: 23,20 zł

Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego

Praca stanowi znaczący wkład w rozwój nauk rekultywacyjnych oraz zwiększenie efektywności ekologicznej i ekonomicznej działalności w zakresie rekultywacji i zagospodarowania leśnego gruntów. Obejmuje podstawy teoretyczne i ogólny przegląd stanu wiedzy w przedmiocie badań

0ec962206dcc83b81539347fb33f9286
Cena: 25,80 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 2

Wojciech Przegon

W publikacji omówiono sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które miały miejsce w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Architektura Krajobrazu. Przedstawiono także pomysły, plany na przyszłość i podjęte już decyzje, które umożliwią ich realizację. Opisane zdarzenia i fakty udokumentowane są rycinami, korowymi fotografiami oraz odbitkami pism, plakatów itd.

architektura-krajobrazu-zeszyt-3-duza

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3

pod redakcją Wojciecha Przegona

Książka Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3 zawiera opis wydarzeń i działalności naukowej kierunku w roku akademickim 2010/2011. Obecne wydanie Kroniki zostało uzupełnione o szczegółowy zakres tematyczny wykładanych przedmiotów, tzw. sylabusy, oraz o biogramy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.

przegon-kronika-4
Cena: 36,00 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 4

pod redakcją Wojciecha Przegona

Czwarty zeszyt Kroniki zawiera opis działalności naukowej i dydaktycznej oraz relację z najważniejszych wydarzeń takich jak wystawy, konkursy, festiwale (XII Festiwal Nauki w Krakowie, Festiwal „Święto Ogrodów) na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2011/2012.

architektura-krajobrazu_z-5_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 5

pod redakcją Wojciecha Przegona

Piąty zeszyt Kroniki opisuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, jakie wydarzyły się w roku akademickim 2012/2013. Przedstawione wydarzenia udokumentowane są rycinami, zdjęciami i odbitkami z pism i plakatów.

architektura-krajobrazu-z-6_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 6

pod redakcją Wojciecha PrzegonaZeszyt szósty Kroniki, pt. Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, prezentuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które objął rok akademicki 2013/2014. Jednym w ważnych wydarzeń z końca czerwca 2014 roku było umiejscowienie I i II stopnia tego kierunku

bajkal_na-strone
Cena: 18,90 zł

BAJKAŁ. Relacja z ekspedycji Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na Syberię

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego i Piotra Kacorzyka

Publikacja jest relacją z wyjazdu Koła Naukowego Studentów UR w Krakowie w niezwykły rejon jeziora Bajkał i przyległych gór Chamar-Daban oraz niedalekiego Sajanu Wschodniego.

boulder-ramps_okladka_na-strone
Cena: 34,10 zł
e103899fcb33097549dfb82fe72ba8d7

Cultural Landscape. Assessment, Protection, Shaping

Józef Hernik, Jacek M. Pijanowski (red.)

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu „Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies”. W kilkunastu rozdziałach zawarto systematyczny przegląd wybranych metod aktywnej ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego w Polsce i innych krajach europejskich.

monografia-chiny_si
Cena: 73,10 zł

Cultural landscapes in the context of socio-economic changes in Poland and China

pod redakcją Józefa Hernika, Gaiying Chen, Krzysztofa Gawrońskiego

Strona 1 z 6