analiza danych przestrzennych2
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 43,50 zł

Analiza danych przestrzennych na potrzeby ochrony środowiska za pomocą narzędzi GIS

Barbara Prus, Tomasz Salata, Grażyna Magiera-Braś

Książka ta jest adresowana do studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska i Architektura Krajobrazu, jak również do wszystkich zainteresowanych metodami i możliwościami obróbki danych przestrzennych przy zastosowaniu ogólnodostępnych źródeł danych i programów Open Source.

e8b64a8b4c65bcc540df3f0dd001bc1d
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 23,20 zł

Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego

Praca stanowi znaczący wkład w rozwój nauk rekultywacyjnych oraz zwiększenie efektywności ekologicznej i ekonomicznej działalności w zakresie rekultywacji i zagospodarowania leśnego gruntów. Obejmuje podstawy teoretyczne i ogólny przegląd stanu wiedzy w przedmiocie badań

0ec962206dcc83b81539347fb33f9286
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 25,80 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 2

Wojciech Przegon

W publikacji omówiono sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które miały miejsce w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Architektura Krajobrazu. Przedstawiono także pomysły, plany na przyszłość i podjęte już decyzje, które umożliwią ich realizację. Opisane zdarzenia i fakty udokumentowane są rycinami, korowymi fotografiami oraz odbitkami pism, plakatów itd.

architektura-krajobrazu-zeszyt-3-duza

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3

pod redakcją Wojciecha Przegona

Książka Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3 zawiera opis wydarzeń i działalności naukowej kierunku w roku akademickim 2010/2011. Obecne wydanie Kroniki zostało uzupełnione o szczegółowy zakres tematyczny wykładanych przedmiotów, tzw. sylabusy, oraz o biogramy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.

przegon-kronika-4
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 36,00 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 4

pod redakcją Wojciecha Przegona

Czwarty zeszyt Kroniki zawiera opis działalności naukowej i dydaktycznej oraz relację z najważniejszych wydarzeń takich jak wystawy, konkursy, festiwale (XII Festiwal Nauki w Krakowie, Festiwal „Święto Ogrodów) na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2011/2012.

architektura-krajobrazu_z-5_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 5

pod redakcją Wojciecha Przegona

Piąty zeszyt Kroniki opisuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, jakie wydarzyły się w roku akademickim 2012/2013. Przedstawione wydarzenia udokumentowane są rycinami, zdjęciami i odbitkami z pism i plakatów.

architektura-krajobrazu-z-6_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 6

pod redakcją Wojciecha PrzegonaZeszyt szósty Kroniki, pt. Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, prezentuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które objął rok akademicki 2013/2014. Jednym w ważnych wydarzeń z końca czerwca 2014 roku było umiejscowienie I i II stopnia tego kierunku

bajkal_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 18,90 zł

BAJKAŁ. Relacja z ekspedycji Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na Syberię

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego i Piotra Kacorzyka

Publikacja jest relacją z wyjazdu Koła Naukowego Studentów UR w Krakowie w niezwykły rejon jeziora Bajkał i przyległych gór Chamar-Daban oraz niedalekiego Sajanu Wschodniego.

boulder-ramps_okladka_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 34,10 zł
plesinski_radecki_bystrza_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 69,00 zł

Bystrza o zwiększonej szorstkości. Rodzaje, przykłady z praktyki, hydraulika, projektowanie i problemy eksploatacyjne

Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik

Niniejsza monografia powstała w celu przybliżenia wszystkim, którzy interesują się utrzymaniem rzek i potoków górskich metodami inżynierskimi, problemu współistnienia budowli hydrotechnicznych oraz natury.

Strona 1 z 7