e8b64a8b4c65bcc540df3f0dd001bc1d
Cena: 23,20 zł

Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego

Praca stanowi znaczący wkład w rozwój nauk rekultywacyjnych oraz zwiększenie efektywności ekologicznej i ekonomicznej działalności w zakresie rekultywacji i zagospodarowania leśnego gruntów. Obejmuje podstawy teoretyczne i ogólny przegląd stanu wiedzy w przedmiocie badań

0ec962206dcc83b81539347fb33f9286
Cena: 25,80 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 2

Wojciech Przegon

W publikacji omówiono sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które miały miejsce w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Architektura Krajobrazu. Przedstawiono także pomysły, plany na przyszłość i podjęte już decyzje, które umożliwią ich realizację. Opisane zdarzenia i fakty udokumentowane są rycinami, korowymi fotografiami oraz odbitkami pism, plakatów itd.

architektura-krajobrazu-zeszyt-3-duza

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3

pod redakcją Wojciecha Przegona

Książka Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3 zawiera opis wydarzeń i działalności naukowej kierunku w roku akademickim 2010/2011. Obecne wydanie Kroniki zostało uzupełnione o szczegółowy zakres tematyczny wykładanych przedmiotów, tzw. sylabusy, oraz o biogramy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.

przegon-kronika-4
Cena: 36,00 zł

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 4

pod redakcją Wojciecha Przegona

Czwarty zeszyt Kroniki zawiera opis działalności naukowej i dydaktycznej oraz relację z najważniejszych wydarzeń takich jak wystawy, konkursy, festiwale (XII Festiwal Nauki w Krakowie, Festiwal „Święto Ogrodów) na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2011/2012.

architektura-krajobrazu_z-5_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 5

pod redakcją Wojciecha Przegona

Piąty zeszyt Kroniki opisuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, jakie wydarzyły się w roku akademickim 2012/2013. Przedstawione wydarzenia udokumentowane są rycinami, zdjęciami i odbitkami z pism i plakatów.

architektura-krajobrazu-z-6_na-strone

Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 6

pod redakcją Wojciecha PrzegonaZeszyt szósty Kroniki, pt. Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, prezentuje sprawy organizacyjne, dydaktyczne i naukowe, które objął rok akademicki 2013/2014. Jednym w ważnych wydarzeń z końca czerwca 2014 roku było umiejscowienie I i II stopnia tego kierunku

bajkal_na-strone
Cena: 18,90 zł

BAJKAŁ. Relacja z ekspedycji Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na Syberię

pod redakcją Marcina Pietrzykowskiego i Piotra Kacorzyka

Publikacja jest relacją z wyjazdu Koła Naukowego Studentów UR w Krakowie w niezwykły rejon jeziora Bajkał i przyległych gór Chamar-Daban oraz niedalekiego Sajanu Wschodniego.

e103899fcb33097549dfb82fe72ba8d7

Cultural Landscape. Assessment, Protection, Shaping

Józef Hernik, Jacek M. Pijanowski (red.)

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu „Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies”. W kilkunastu rozdziałach zawarto systematyczny przegląd wybranych metod aktywnej ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego w Polsce i innych krajach europejskich.

monografia-chiny_si
Cena: 73,10 zł

Cultural landscapes in the context of socio-economic changes in Poland and China

pod redakcją Józefa Hernika, Gaiying Chen, Krzysztofa Gawrońskiego

27f3f06fec3cd33b627ff80b9e4be8d4

Cultural Landscapes of River Valleys

edited by Artur Radecki-Pawlik and Józef Hernik

The idea of cultural landscape has a long history and great value in the modern society. Development of appropriate studies in this field will enrich both social and economic sectors (Prof. Vasily Malinnikov, Rector, Moscow State University of Geodesy and Cartography, Russia).

Strona 1 z 6