Cena: 36,00 zł

Dolnoreglowe lasy o charakterze pierwotnym w Babiogórskim Parku Narodowym (lata 1930–2006)

Publikacja niniejsza poświęcona jest Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu. Z inicjatywy doc. dr. inż. Jerzego Fabijanowskiego, ówczesnego przewodniczącego Rady parku, podjęto badania lasów o charakterze pierwotnym. Wyniki badań prowadzonych od 1976 do 2006 r. uzupełniano studiami planu gospodarczego lasów z 1930 r. i planów urządzenia gospodarstwa rezerwatowego z lat 1961, 1971 i 1986, które przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Ogólny zarys historii badań przyrodniczych na Babiej Górze przedstawiono w rozdziale 3, w tym miejscu warto jednak zasygnalizować tematykę studiów dotyczących środowiska przyrodniczego Babiej Góry. Dzięki licznym autorom poznano m.in. zasięgi występowania drzew, podłoże geologiczne, warunki glebowe, świat roślin, w tym zespoły leśne.

Autor znaczną część książki poświęcił, co było celem badań, poznaniu zmian składu gatunkowego, zasobności, pola powierzchni przekroju pierśnicowego, przyrostu miąższości, budowy i rozkładu pierśnic, odnowienia oraz stadiów i faz rozwojowych drzewostanów.