Cena: 58,90 zł

Podstawy rekultywacji leśnej

Wojciech Krzaklewski

wyd. 1, 2017, 214 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-53-9


Główne hasło tej książki to rekultywacja wzorowana na prawach natury. Na nich oparto liczne prezentowane w niniejszym podręczniku rozwiązania i metody. Jest to rekultywacja, którą można określić jako „rekultywacja ekologiczna”, a jej podstawę stanowi zamierzone współdziałanie z przyrodą, z myślą o tworzeniu nowych biocenoz, ekosystemów i krajobrazów.

 

„Książka stanowi podsumowanie osiągnięć naukowych oraz dorobku praktycznego Autora, który przez ponad czterdziestoletnią działalność przyczynił się do znacznego rozwoju metod stosowanych w rekultywacji leśnej. Zawarta w niej wiedza pozwala Czytelnikowi poznać główne uwarunkowania, jakie decydują o udatności procesu rekultywacji leśnej. Moim zdaniem, jest to najważniejsza pozycja literaturowa z tego zakresu na rynku polskim, która nie tylko przekazuje Czytelnikom pełną wiedzę popartą wynikami badań własnych i innych autorów, ale także omawia błędy, jakie popełniano lub można popełnić w rekultywacji leśnej obiektów rekultywowanych. […]”

Dr hab. inż. Tadeusz Gołda, prof. AGH

 

„Opracowanie stanowi wartościowe kompendium współczesnej wiedzy z zakresu rekultywacji leśnej. […] Autor przedstawia, ilustrując przykładami z praktyki, nie tylko metody, procedury i zasady prowadzenia prac rekultywacyjnych, ale także ich ocenę, wskazując zarówno zalety, jak i słabe strony oraz zagrożenia. Co ważne, opiera się na własnym doświadczeniu i szerokich studiach literatury. Szczególnie istotne są idee tzw. rekultywacji ekologicznej czy wykorzystania diagnostycznych biotestów, jak również koncepcja wprowadzania upraw z dużym udziałem gatunków docelowych w przeciwieństwie do pierwszoetapowego zakładania przedplonów z gatunkami pionierskimi. […]”

Dr hab. Jerzy Skrzyszewski