uwarunkowania-techniczne_d
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 51,50 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Uwarunkowania techniczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia

Eugeniusz Zawisza, Bogusław Michalec, Andrzej Gruchot, Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Mariusz Cholewa, Karolina Koś, Tomasz Koniarz

wyd. 1, 2014, 184 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-86-1


Monografia zawiera charakterystykę techniczną zapory i zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia, a także opis warunków geologicznych i geotechnicznych oraz właściwości fizykochemicznych i toksykologicznych osadów w nim zalegających. Zaprezentowano szczegółowe wyniki badań przepustowości i stanu technicznego sekcji przelewowej zbiornika, właściwości geotechnicznych i stanu zagęszczenia gruntów korpusu oraz podłoża zapory, stanu zamulenia zbiornika (wraz z prognozą procesu zamulania) oraz właściwości i możliwości zagospodarowania osadów dennych. Ważne miejsce w opracowaniu zajmuje koncepcja modernizacji zapory ziemnej i sekcji przelewowej zbiornika oraz zagospodarowania osadów dennych, przygotowana na potrzeby projektu rewitalizacji zbiornika będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla miejscowej ludności.