wyzwania-gospodarki-lesnej
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 39,50 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Wyzwania gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie na początku XXI wieku

pod redakcją Leona Jagody, Andrzeja Jaworskiego, Stanisława Małka

wyd. 1, 2016, 280 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-30-0


Autorami prac publikowanych w niniejszej monografii są pracownicy naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Prace te obejmują praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy leśnej i odnoszą się do wyzwań stojących przed współczesną gospodarką leśną oraz do dokonań praktyki w lasach górskich RDLP w Krakowie, wskazując konkretne rozwiązania różnych problemów. Najważniejsze zagadnienia w nich poruszane to: zarządzanie obszarami leśnymi zintegrowane z planowaniem społeczno-gospodarczym, gwarantujące zachowanie walorów lasu; bliski naturze kierunek hodowli lasu jako podstawowy sposób gospodarowania; wdrażanie rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej jako środka do zwiększenia produkcji drewna w zgodzie z postulatami zachowania sił wytwórczych przyrody; zachowanie i zwiększenie powierzchni lasów przerębowych ze względu na ochronne funkcje lasu; funkcje ochrony przyrody w zagospodarowanych lasach górskich; obiektywne metody diagnozy górskich siedlisk leśnych jako podstawa urządzania i hodowli lasów górskich; ochrona lasów górskich uwzględniająca ich różnorodność i potencjał biotyczny; zagrożenia dla lasów i gospodarki leśnej wynikające ze zmian wskutek zabudowy infrastrukturalnej; racjonalizacja zabiegów hodowlanych; poszukiwanie nowych rozwiązań w pozyskiwaniu i zrywce drewna oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w lasach górskich, a także doskonalenie metod urządzania lasów górskich.