2f04379f83f39b96e51f530c03ba32df
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 17,00 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Matematyczne modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

Bogdan Kulig

wyd. 1, 2010, 204 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-24-3


Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku Rolnictwo zawiera omówienie podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem wzrostu i rozwoju roślin. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono najważniejsze pojęcia z zakresu modelowania matematycznego, cele i istotę modelowania, rodzaje modeli i możliwości ich zastosowania, zaprezentowano ogólną koncepcję tworzenia modelu roślinnego oraz sposób modelowania faz rozwojowych, fotosyntezy, oddychania, ewapotranspiracji, erozji gleby, scharakteryzowano także dane dotyczące ekofizjologii roślin, dane meteorologiczne i dane glebowe niezbędne do przeprowadzenia symulacji. Ponadto omówiono najważniejsze miary statystyczne używane do oceny zgodności wyników symulowanych z wynikami rzeczywistymi, przedstawiono ważniejsze modele symulacyjne (WOFOST, CropSyst, DSSAT, Daisy, EuroAccess, EPIC, STICS) i poruszono kwestię wykorzystania danych teledetekcyjnych w modelowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Książka zawiera również adresy witryn internetowych związanych z modelowaniem roślin.