5618610a553c21f1314ae51e6591ad35
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 17,00 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Teresa Dąbkowska

wyd. 1, 2011, 156 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-49-6


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska. Zawiera najważniejsze informacje z dziedziny ekologii ogólnej (autekologii i synekologii), a większość przykładów w nim zamieszczonych nawiązuje do ekosystemów rolniczych.

Specyfika tej publikacji polega na szczególnie starannym i fachowym opracowaniu zagadnień fitosocjologicznych (...). Zawarte w aneksie tabele mogą być wykorzystane podczas ćwiczeń i seminariów na wszystkich trzech stopniach kształcenia, również na studiach doktoranckich i podyplomowych. (...) Zamieszczona w podręczniku bibliografia oraz literatura uzupełniająca zawierają najważniejsze pozycje wykorzystywane na zajęciach z ekologii. (...) Na uwagę zasługują prace wykonane przez Autorki niniejszego podręcznika i umieszczone w spisie literatury. Świadczą one o znajomości naukowej tych zagadnień i ich praktycznym zastosowaniu.
                                    

Prof. dr hab. Edward Pałys (fragment recenzji)