38a7b006ca36236c88b0d216a23d4faf
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 25,95 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Geografia lasów Polski

Ewa Sikorska

wyd. 1, 2006, 208 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-60633-05-3 (978-83-60633-05-02)


Wartościowa publikacja adresowana do szerokiego kręgu czytelników, przede wszystkim studentów leśnictwa, odwołująca się do obszernej literatury przedmiotu. Prezentuje cechy i walory ośmiu krain przyrodniczo-leśnych wyróżnianych na terenie Polski oraz omawia czynniki klimatyczne, topograficzne, wodne i glebowe wpływające na skład gatunkowy, jakość, piękno i przestrzenne zróżnicowanie polskich lasów. Obok ogólnej charakterystyki fizjograficznej każdej krainy podano informacje o jej warunkach siedliskowych i stanie środowiska. Wszechstronnie scharakteryzowano lasy poszczególnych krain, opisano większe kompleksy leśne i parki narodowe. Zasadniczy zrąb wykładu uzupełniono wiadomościami na temat przyrodniczych warunków naszego kraju oraz występujących tu typów krajobrazu.

O szczególnej wartości książki stanowi to, że jest pomostem informacyjnym między leśnictwem [...] a innymi dziedzinami wiedzy przyrodniczej.
                                    

Prof. dr hab. Bohdan Drogoszewski
                                    Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu