szewczyk_arborystyka-d

Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

Grzegorz Szewczyk

wyd. 1, 2013, 176 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-69-4


Podręcznik został napisany jako pomoc naukowa dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie do przedmiotu Chirurgia i pielęgnacja drzew. Książka jest bogato ilustrowana, a materiały w niej zawarte stanowią uzupełnienie wykładów i ćwiczeń tak kameralnych, jak i terenowych oraz dostarczają podstaw metodycznych do oceny stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew, a w ślad za tym do określenia rodzaju i rozmiaru prac pielęgnacyjnych. Osobny dział – istotnie rozbudowany w porównaniu z innymi tego typu publikacjami – poświęcony jest metodykom oceny stanu zdrowotnego, żywotności drzew oraz ich statyki; na ich użytek opracowano autorskie karty oceny drzew będące podstawą planowania konserwatorskiego. Ramy podręcznika zostały celowo ustalone w ten sposób, że nie wchodzi on zasadniczo w sferę wykonawstwa prac – doboru odpowiednich narzędzi czy stosowania właściwych technik i technologii. Skupiono się na pierwszym, zasadniczym etapie prac, czyli zbieraniu materiału badawczego i wnioskowaniu w zakresie oceny możliwości rozwojowych drzewa. Intencją autora było praktyczne przedstawienie metod postępowania, których opis poparty jednak został niezbędnymi rozważaniami teoretycznymi, tak aby zrozumiałe były przesłanki stosowania konkretnych rozwiązań.