szymonska---chemia-i_d
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 12,00 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej

Paweł Szlachcic, Joanna Szymońska, Bożena Jarosz, Ewa Drozdek, Oskar Michalski, Anna Wisła-Świder

wyd. 2 poprawione i uzupełnione, 2017, 194 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-54-6


Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jego celem jest pomoc studentom w przygotowywaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej oraz ułatwienie im pracy w laboratorium i zaliczenia ćwiczeń. W obecnym wydaniu zaprezentowano nowe wiadomości dotyczące klasyfikowania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz aktualnie używane etykietki znajdujące się na opakowaniach odczynników laboratoryjnych zawierające informacje o ich szkodliwości i o środkach ostrożności zalecanych przy ich stosowaniu, a także uwagi o postępowaniu z różnorodnymi odpadami chemicznymi. Uzupełniono również opisy niektórych ćwiczeń, a instrukcje ich wykonania dostosowano do obecnych wymagań programowych przedmiotu oraz wyposażenia laboratorium i rzeczywistego przebiegu zajęć. Ponadto podano sposób opracowania wyników i ich przedstawienia w postaci sprawozdania z ćwiczeń.