radecki-pawlik_hydromorfologia-rzek
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 38,70 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

Artur Radecki-Pawlik

wyd. 2, 2014, 304 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978- 83-60633-98-4


W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów hydromorfologicznych. Ta właśnie książka ma na celu częściowe zapełnienie tej luki. Traktuje o podstawowych pojęciach z zakresu hydrologii, hydrauliki, procesów kształtujących koryta oraz geomorfologii żwirodennych rzek i potoków górskich. Poza częścią teoretyczną praca zawiera liczne przykłady pomiarów różnych parametrów hydromorfologicznych rzek i potoków górskich, co może okazać się pomocne szczególnie dla osób mających zamiar zarówno wykorzystywać, jak i studiować omawianą w podręczniku problematykę. Książka w sposób przejrzysty pokazuje m.in. parametry i zjawiska związane z hydrologią, hydrauliką i morfologią koryta rzecznego. Objaśnia mechanizm transportu rumowiska i prezentuje formuły służące do obliczania jego intensywności. Cenne są rozdziały dotyczące zagadnień poboru kruszywa z koryt cieków oraz ocen hydromorfologicznych, wpisujące się w obowiązujący paradygmat ekorozwoju. Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski (fragment recenzji)