sabor_metody_statystyczne-d
Cena
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 17,10 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:

Metody statystyczne w genetyce populacyjnej drzew leśnych

Helena Stanuch, Janusz Sabor

wyd. 1, 2011, 178 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-41-0


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i pracowników naukowych leśnictwa wykorzystujących komputer z odpowiednim oprogramowaniem do opracowań opartych na wynikach empirycznych. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia z dziedziny statystyki i testy służące do weryfikacji hipotez statystycznych, przybliżono zagadnienia analizy wariancji w zastosowaniu do planowania doświadczenia polowego, ilustrując modele matematyczne przykładami z dziedziny doświadczalnictwa genetycznego, opisano analizę skupień jako ważną metodę genetycznej analizy populacyjnej drzew leśnych, podając przykładowe metody liczenia odległości między obiektami i skupieniami, a także pokazano użycie metod statystycznych do opisu mendlowskich populacji drzew, m.in. do obliczania wskaźników odziedziczalności cech ilościowych, indeksów selekcyjnych oraz zysku genetycznego. W przykładach uwzględniono interpretację wyników oraz ich prezentację graficzną. Metody przedstawione w książce mogą być wykorzystywane w planowaniu doświadczeń polowych oraz w testach potomstwa drzew leśnych.