Cena: 17,00 zł

Podstawy rynków finansowych i bankowości

Monika Szafrańska, Janusz Żmija

wyd. 1, 2015, 192 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-17-1


W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu rynków finansowych i bankowości. Publikacja składa się z dwóch części, omawiających podstawy rynków finansowych i podstawy bankowości. W części I szczegółowo opisano m.in. główne funkcje finansów, wybrane kryteria klasyfikacji zjawisk finansowych, istotę, funkcje oraz rodzaje rynków finansowych, najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku instrumentów pochodnych, a także zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza. W części II omówiono m.in. strukturę i zasady funkcjonowania polskiego systemu bankowego, działalność banku centralnego w Polsce (NBP) oraz instytucji nadzoru bankowego, bankowość centralną w Unii Europejskiej, podstawowe operacje bankowe, klasyfikację operacji kredytowych oraz ich zabezpieczeń, alternatywne formy kredytowania, takie jak leasing czy faktoring, wybrane operacje pasywne banków. Scharakteryzowano również pozostałe produkty bankowe, takie jak: gwarancje bankowe, doradztwo bankowe czy pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono wykaz najważniejszych terminów i pytania kontrolne, które umożliwią Czytelnikowi sprawdzenie wiedzy z prezentowanej tematyki. Liczne schematy, wykresy i tabele powinny pomóc odbiorcy w zrozumieniu omawianej problematyki. Do skryptu dołączono również tablice finansowe, niezbędne do kalkulacji wartości pieniądza na rynkach finansowych. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów uniwersytetów rolniczo-przyrodniczych, ale może być także użyteczna dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu tematycznego.