120-lat-hodowli-bydla_na-strone

120 lat hodowli bydła polskiego czerwonego

pod redakcją Joanny Makulskiej

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej „120 lat hodowli bydła polskiego czerwonego”, która odbyła się 18 września 2014 r. w Krakowie, pod patronatem ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady.

8a69e1dc7033a3291a44cde3e33eb7004

50-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie

Publikacja została wydana z okazji 50. rocznicy powołania Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, obchodzonej w 2005 roku. Księga składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje historię Wydziału, sylwetki dotychczasowych dziekanów oraz władze Wydziału

60-lecie-wydzialu-inzynierii-srodowiska

60-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w KrakowiePublikacja jubileuszowa, wzbogacona kolorowymi fotografiami i streszczeniem w języku angielskim, ukazała się z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W początkowych rozdziałach książki zaprezentowano historię Wydziału,

90-lat-katedry-gleboznawstwa-na-strone

90 lat Katedry Gleboznawstwa. Historia i kierunki rozwoju nauki o glebie w Krakowie

pod redakcją Tomasza Zaleskiego

Do rąk czytelników oddajemy opracowanie opisujące dzieje i rozwój leboznawstwa krakowskiego. Jego historia wywodzi się właśnie z Katedry Gleboznawstwa – najpierw Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Wyższej Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

aktualne wyzwania w rekultywacji

Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej. Current challenges in reclamation to forest

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów

Streszczenia referatów i posterów. Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji – historia, kierunki badawcze i osiągnięcia.

Book of abstractsw

Book of abstracts. Particular focus of the conference: „Future of agriculture: Between biotechnology and sustainable farming”

European Society for New Methods in Agricultural Research

The XLVI ESNA Annual Meeting. 29th August–1st September 2017 Krakow–Wieliczka, Poland

Hydrology in natural

Hydrology in natural and anthropogenic environments. Book of abstracts

Book of abstracts

Ist International Scientific Conference 4–7 September 2018, Kraków, Poland

instrumenty-i-aparaty_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 71,40 zł

Instrumenty i aparaty. Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieKatalog ten stanowi pierwsze opracowanie dokumentujące stan posiadania Muzeum w grupie eksponatów obejmujących aparaturę naukowo-badawczą przekazaną z różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego.

531812b3153e9fc571512bd6d243a92c
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 31,50 zł

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szkic historyczny

Książka jest poświęcona blisko 120-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także jej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz krajowymi ośrodkami hodowli zwierząt. Katedra swymi korzeniami sięga katedr i zakładów Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strona 1 z 3