120-lat-hodowli-bydla_na-strone

120 lat hodowli bydła polskiego czerwonego

pod redakcją Joanny Makulskiej

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej „120 lat hodowli bydła polskiego czerwonego”, która odbyła się 18 września 2014 r. w Krakowie, pod patronatem ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady.

8a69e1dc7033a3291a44cde3e33eb7004

50-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie

Publikacja została wydana z okazji 50. rocznicy powołania Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, obchodzonej w 2005 roku. Księga składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje historię Wydziału, sylwetki dotychczasowych dziekanów oraz władze Wydziału

60-lecie-wydzialu-inzynierii-srodowiska

60-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w KrakowiePublikacja jubileuszowa, wzbogacona kolorowymi fotografiami i streszczeniem w języku angielskim, ukazała się z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W początkowych rozdziałach książki zaprezentowano historię Wydziału,

90-lat-katedry-gleboznawstwa-na-strone

90 lat Katedry Gleboznawstwa. Historia i kierunki rozwoju nauki o glebie w Krakowie

pod redakcją Tomasza Zaleskiego

Do rąk czytelników oddajemy opracowanie opisujące dzieje i rozwój leboznawstwa krakowskiego. Jego historia wywodzi się właśnie z Katedry Gleboznawstwa – najpierw Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Wyższej Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

instrumenty-i-aparaty_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 71,40 zł

Instrumenty i aparaty. Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieKatalog ten stanowi pierwsze opracowanie dokumentujące stan posiadania Muzeum w grupie eksponatów obejmujących aparaturę naukowo-badawczą przekazaną z różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego.

531812b3153e9fc571512bd6d243a92c
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 31,50 zł

Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szkic historyczny

Książka jest poświęcona blisko 120-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także jej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz krajowymi ośrodkami hodowli zwierząt. Katedra swymi korzeniami sięga katedr i zakładów Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

buda_na-strone3
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 85,00 zł

Klub „Buda” i Kabaret „Pod Budą”. Tropami legendy

Andrzej Pawłowski

Autor, będący współuczestnikiem opisywanych wydarzeń, wprowadza Czytelnika w niecodzienną atmosferę lat 60. i 70., gdy w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, a od 1972 roku Akademii Rolniczej, bujnie kwitło studenckie życie kulturalne.

10c001f6d3c810a6e01ac945e9f92c34
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 32,60 zł

Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Publikacja, wydana z okazji 50-lecia istnienia Uczelni, obchodzonego w 2003 roku, prezentuje dzieje Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 Akademii Rolniczej w Krakowie. Przedstawiono w niej zarys wyższego szkolnictwa rolniczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, okoliczności powstania i strukturę Wyższej Szkoły Rolniczej, późniejszej Akademii Rolniczej, historię jej wydziałów

135a89aaed1b45515ad7fb5d54b17dba

Księga jubileuszowa. 40-lecie Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Publikacja powstała dla upamiętnienia 40. rocznicy powołania Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Składa się z pięciu części. W części pierwszej, zatytułowanej „Historia i dzień dzisiejszy Wydziału Ogrodniczego”, zaprezentowano władze Wydziału, jego historię i współczesność, bazę naukową-badawczą, ofertę dydaktyczną, a także historię i dorobek naukowy poszczególnych katedr.

Strona 1 z 3